ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หรือ Industrial All Risks (IAR)

มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

ข้อตกลงคุ้มครองของการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับสถานประกอบการที่มีการผลิต และการเก็บสต็อกสินค้า นอกเหนือไปจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว อาจต้องการความคุ้มครองที่มากกว่าอัคคีภัย คุ้มครองรวมถึงภัยอื่นๆ และอุบัติเหตุต่างๆ

ประเภทธุรกิจที่สามารถทำประกันภัยได้

มูลค่าสิ่งปลูกสร้างรวมทรัพย์สิน 50 ล้านบาทขึ้นไป อาทิเช่น อาคารสูง อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัยคอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ฯลฯ หรือ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้าง อาคาร รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปะปา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำนักงาน

 • สต๊อกสินค้าต่างๆ รวมถึงสต็อกวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสต็อกบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

 • ภัยที่ให้ความคุ้มครอง

 • ความเสียหายจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การรั่วของเครื่องพรมน้ำอัตโนมัติ

 • ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

 • ภัยระอุที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัย และ/หรือไม่มีการลุกไหม้หรือการระเบิด

 • การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์

 • ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์

 • ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด

 • ปฏิกิริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)

 • การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์

 • สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการ เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง

 • การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร

 • การก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรง เพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกรณีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย

 • อาวุธนิวเคลียร์

 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

 2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทุนประกันภัย กรณีที่มีการผลิต ขอข้อมูลกระบวนการผลิตด้วย

 3. สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สินนั้น

 4. ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

 5. ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

 6. ลักษณะการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์

 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้