ประกันภัยประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่)

รถบรรทุก หรือ รถใหญ่ เป็นรถที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์เพื่อการบรรทุกสินค้าที่หลากหลายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยบริษัท นำสินประกันภัย รับประกันภัยทั้งการใช้ภายในประเทศ และ สามารถขยายความคุ้มครองข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้

ลักษณะรถบรรทุกที่ใช้มักจะขึ้นกับลักษณะสินค้าที่ใช้ขน เช่น รถหัวลาก ซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์มากที่สุดจะใช้ขนตู้ container ที่มีสินค้าอยู่ภายในไปทั้งตู้ ในขณะที่รถสิบล้อ หรือ รถหกล้อ จะใช้ขนสินค้าได้หลายแบบ เช่น ขนดิน ขนทราย หรือสินค้าอุปโภคบริโภค และใช้ผ้าใบคลุมเอาไว้ หรือ ต่อตู้ทำเป็นตู้ทึบ เพื่อป้องกันสินค้าเปียกน้ำ หรือ ต่อตู้เย็น(ตู้ที่มีเครื่องทำความเย็น) เพื่อใช้ขนสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

การเลือกทำประกันประเภทรถบรรทุก มีการแบ่งประเภทของประกันเหมือนๆ กับประกันภัยรถยนต์ทั่วไป อย่าง ประกันชั้น 1 , 2 และ 3 โดยจะมีการกำหนดอายุ ขนาดของรถบรรทุก ในการเลือกทำประกันบรรทุกที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้

– ประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองสูงสุด คือ คุ้มครองตัวรถเอาประกันทุกกรณี และคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับรถที่ยังไม่หมดภาระไฟแนนซ์ หรือ รถที่อายุไม่เกิน 15 ปี

– ประกันชั้น 2 คุ้มครองตัวรถเอาประกันกรณีสูญหาย ไฟไหม้ และคุ้มครองชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับผู้ประกันที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประกันภัยลง

– ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิต/ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการประกันภัยขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการทุกคน ต้องทำติดไว้ เพราะรถบรรทุกนั้นมีขนาดใหญ่ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงที่มากกว่ารถยนต์ขนาดเล็ก

รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น

เป็นรถบรรทุกที่มีลักษณะเป็นตู้ทึบ และมีหลังคาและตัวถังที่บรรทุกระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับเป็นตอนเดียว โดยจะมีประตูบานใหญ่ไว้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นลง หรือจะเลือกเปิดท้ายก็ได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน มี 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ 

  • กรุงเทพประกันภัย >> ดาวน์โหลด

  • นำสินประกันภัย

  • เมืองไทยประกันภัย

 
รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์)

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์)

เป็นรถบรรทุกที่มีลักษณะด้านหน้าเหมือนกับรถบรรทุกตู้แห้ง แต่ส่วนท้ายจะมีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้ยกเทสินค้า โดยส่วนมากใช้บรรทุกหิน ดิน ทราย ปูน อิฐ เป็นต้น มีน้ำหนักเกิน 12 ตัน มี 6 ล้อ

 
 
รถบรรทุกโม่ปูน

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์ 

รถบรรทุกโม่ปูน

จัดเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจ ใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยรถโม่ปูน หรือ รถโม่ผสมคอนกรีตมี 2 ประเภท คือ รถโม่ผสมคอนกรีตขนาดใหญ่ หรือรถโม่ใหญ่ นิยมใช้เป็นรถ 10 ล้อ(รถสิบล้อบรรทุกคอนกรีต) และรถโม่ผสมคอนกรีตขนาดเล็กหรือรถโม่เล็กนิยมใช้เป็นรถ 6 ล้อ(รถหกล้อบรรทุกคอนกรีต)

 
รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน

เป็นรถบรรทุกที่มีการติดตั้งเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครนไว้ด้านท้าย เพื่อใช้สำหรับยกของหนัก หรือติดตั้งกระเช้า

 
รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบ คือรถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสิ่งของซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการแตกต่างกันออกไป เช่น Boom Truck(USA) , Truck Loader Crane(Japan) , Vehicle Loading(Australia) ปัจจุบันรถเฮี๊ยบ ได้พัฒนาเป็นเครนที่สามารถพับเก็บได้ มีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักได้สูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวเครน มีขนาดกระทัดรัด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ช่วยเพิ่มเนื้อที่ส่วนที่จะใช้บรรทุกได้มากขึ้น

 
รถเครน

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถเครน

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“ “เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) หรือ รถเครน และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes) โดยรถเครนแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ
1. รถเครนตีนตะขาบ
2. รถเครนล้อยาง
3. รถเครน 4 ล้อ
4. เครนติดรถบรรทุก

 
รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์

Hooklift เป็นอุปกรณ์สำหรับติดรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้รถบรรทุกสามารถยกเทกระบะได้

 
รถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน

รหัสรถ 320 : รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน

คือรถบรรทุกที่ด้านท้ายติดตั้งเครื่องฉีดปูน หรือในทางอุตสาหกรรมเรียกกันว่า “ปั๊มคอนกรีต” หรือ “ปั๊มบูม” เป็นเครื่องจักรที่ใช้แรงดันเพื่อผลัก ดันให้คอนกรีตไหลไปในท่อส่งไปยังจุดที่ต้องการ คล้ายๆ กับปั๊มน้ำ ที่มีหน้าที่ดันน้ำให้ไหลไปตามท่อที่ต่อลำเลียง มีส่วนที่เป็นแขนกลไฮดรอลิกส์ที่สามารถยืดออกมาเพื่อลำเลียง คอนกรีตไปเทยังที่ต่างๆ ได้ ตัวปั๊มคอนกรีตและท่อส่งคอนกรีตจะถูก ติดตั้งไว้ด้วยกันบนรถบรรทุก ซึ่งทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายปั๊ม อีก ทั้งท่อส่งคอนกรีตจะถูกควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถอำนวย ความสะดวกในการเทคอนกรีตได้เป็นอย่างดี

 
รถบรรทุกวัสดุอันตราย (แท็งค์น้ำมัน)

รหัสรถ 340 – รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ

รถบรรทุกวัสดุอันตราย (แท็งค์น้ำมัน)

เป็นรถที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะเพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะและมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน

 
รถบรรทุกลากจูง

รหัสรถ 420 – รถยนต์ลากจูงเพื่อการพาณิชย์

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถบรรทุกลากจูง

เป็นรถที่เป็นลักษณะสำหรับใช้ลากรถพ่วง รถกึ่งพ่วง เพราะรถเหล่านั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองจึงต้องอาศัยรถประเภทนี้ในการลากจูง

  • กรุงเทพประกันภัย Truck We Insure รถหัวลาก (ซ่อมอู่) >> ดาวน์โหลด

 
รถพ่วงยกเทได้ (ดั๊มพ์)

รหัสรถ 520 – รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถพ่วงยกเทได้ (ดั๊มพ์)

เป็นรถที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จึงต้องอาศัยรถอื่นลากจูง จะมีโครงรถที่มีเพลาล้อที่สมบูรณ์ในตัวเอง โดยรถพ่วงยกเทได้ (ดั๊มพ์) จะมีชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ เพื่อใช้ยกเทสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

 
รถพ่วงพื้นเรียบ

รหัสรถ 520 – รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถพ่วงพื้นเรียบ

เป็นรถที่มีพื้นสำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไปโดยมีทั้งพื้นไม้และพื้นเหล็ก ติดตั้งชุดล็อคตู้คอนเทนเนอร์ (Twist lock) สำหรับบรรทุกตู้สินค้าขนาด 20’, 40’ และ สามารถบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เช่น ม้วนเหล็ก สินค้าพาเลท ปูนซิเมนต์ถุง เป็นต้น

 
รถพ่วงถังบรรทุกปูนผง หรือ อาหารสัตว์

รหัสรถ 520 – รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์
ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์

รถพ่วงถังบรรทุกปูนผง หรือ อาหารสัตว์

– สำหรับรถพ่วงถังบรรทุกปูนผง เป็นรถพ่วงที่เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท ซีเมนต์ ฝุ่นถ่าน ปูนขาวและผงหินแร่ ที่เป็นผงแห้งเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ 0.1 มิลลิเมตร
– สำหรับรถพ่งบรรทุกอาหารสัตว์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “รถไซโล” ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้