ซื้อประกันภัยแล้ว ต้องรู้จัก “กองทุนประกันวินาศภัย” ด้วย

Last updated: 27 มี.ค. 2565  |  1249 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซื้อประกันภัยแล้ว ต้องรู้จัก “กองทุนประกันวินาศภัย” ด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย

จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มีผลใช้บังคับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มีฐานะเป็นนิติบุคคล กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทรับประกันวินาศภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธรุกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยซึ่งขณะนี้มีจำนวน 67 บริษัท ทุกบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ยกเว้นบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่รับประกันภัยเฉพาะการรับประกันภัยต่อเท่านั้น

กองทุนประกันวินาศภัยให้ความคุ้มครองต่อเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ไม่เกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย จำนวนเงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองทุน เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้ตามกระบวนการกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว ไม่เกินมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย หากมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยทุกสัญญารวมกันมีจำนวนเกิน 1 ล้านบาท ก็มีสิทธิได้รับชำระหนี้เพียง 1 ล้านบาท

กองทุนประกันวินาศภัยเป็นหน่วยงานที่สร้างหลักประกันที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนผู้เอาประกันวินาศภัย เพราะหากบริษัทประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และทรัพย์สินของบริษัทไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยไม่จ่ายเงินให้ผู้เอาประกันและยังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนจะจ่ายเงินแทนได้หรือไม่ คำตอบคือ กองทุนไม่สามารถจ่ายได้ กองทุนจะจ่ายเงินเฉพาะกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทุนต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กองทุนประกาศกำหนดให้มายื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมหลักฐานแห่งหนี้

บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความคุ้มครองต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนสำหรับให้ความคุ้มครองเจ้าหนี้ที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยนำส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศกำหนด ซึ่งในปีพ.ศ. 2555 บริษัทประกันวินาศภัย ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.25 ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันวินาศภัยได้รับ

บริษัทประกันวินาศภัยต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัยตามกฎหมาย หากบริษัทประกันวินาศภัยไม่นำส่งเงิน บริษัทประกันวินาศภัยนั้นต้องเสียค่าปรับและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธรุกิจประกันวินาศภัยเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย รายละเอียดสามารถดูได้จาก พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จะเห็นได้ว่ากองทุนประกันวินาศภัยนั้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งหากใครที่สนใจการทำประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางธุรกิจ ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ LINE: @prakan4u

หรือเลือกซื้อประกันทางออนไลน์ได้ที่ >> https://rb.gy/mr83iu 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้