บทความทั้งหมด

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือเงินค่าชดเชยที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ของฝ่ายที่ผิด ต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกจากการเสียประโยชน์ที่ไม่มีรถใช้

ประกันภัยไซเบอร์ที่จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกคุกคาม หรือละเมิดด้านความปลอดภัยในโลกโซเชียล ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ประกันธุรกิจ SME คืออะไร ? เป็นประกันภัยที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม คุ้มครองในกรณีความเสี่ยงที่จะเกิดกับธุรกิจเช่น คุ้มครองอาคาร ทรัพย์สิน

รู้หรือไม่ ? ประกันสุขภาพเด็กสำคัญแค่ไหน และทำไมพ่อแม่ ถึงต้องทำประกันให้ลูกน้อย ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่มักมองถึงการเจ็บป่วยของเด็กเล็ก ๆ เป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากกฎหมายบังคับให้ผู้ที่มีโดรน จำเป็นต้องทำประกันคุ้มครองบุคคลภายนอก สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินเสียหายต่อบุคคลที่ 3 วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท

ป้ายวงกลม หรือป้ายภาษีเป็นป้ายที่จำเป็นต้องมีติดรถเอาไว้ หากสูญหายหรือชำรุดสามารถเตรียมเอกสารและเข้าไปทำป้ายภาษีใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบก

ประกันภัยการเดินทาง คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการเดินทาง หากผู้เอาประกันภัยประสบเหตุ และได้รับการบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ใบขับขี่ หรือ "ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์" เป็นบัตรที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนจะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (มาตรา 64)

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือ One Day Surgery (ODS) คือการรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองในกรณีอะไรบ้าง? หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นประกันที่คุ้มครองทุกกรณี หากเกิดอุบัติเหตุแล้วขอเคลมประกันได้ แต่จริงๆ ไม่ใช่เลย

การทำกายภาพบำบัดด้วยการใช้เครื่องช็อคเวฟ (Shock Wave Therapy) เป็นการรักษาด้วยพลังงานจากคลื่นกระแทก หากเทียบกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนั้น เครื่องช็อคเวฟคล้ายกับคลื่นสียงที่ใช้สำหรับสลายนิ่วในไต แต่เครื่องช็อคเวฟจะมีความแรงน้อยกว่า ซึ่งเป็นทางออกที่สำคัญของการรักษาร่วมของอาการอักเสบเรื้อรัง ปวดเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีน้อยคนที่จะรู้ว่าการฝังเข็มมี 2 ประเภท แบบที่เราน่าจะรู้จักกันมากกว่าคือการฝังเข็มแบบจีน (Acupuncture) และอีกแบบคือการฝังเข็มแบบตะวันตก (Dry Needling) การเข้าใจความแตกต่างของวิธีการทั้งสองทำให้เราสามารถตัดสินใจได้เบื้องต้นว่าเราเป็นโรคอะไร มีอาการอะไร และเหมาะกับการรักษาแบบไหน

ทุพพลภาพ หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองอย่างไร?” ผู้เป็นเจ้าของรถทุกคันจะต้องไม่ลืมจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ.

ประกันภัยเสริมรถยนต์ หรือ Motor Top Up เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองให้มากขึ้นนอกเหนือความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับ

การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) คืออะไร ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ความคุ้มครองค่ารักษา หมวดที่ 13 ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

“ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” เป็นโครงการที่ทำออกมาสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย และสามารถตกลงกับคู่กรณีได้

รถยนต์ในประเทศไทย ได้มีการแบ่งประเภทรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2473 ออกทั้งหมดเป็น 17 ประเภท

กองทุนประกันวินาศภัย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) มีผลใช้บังคับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

ถ้าเราขับรถไปชนรถที่จอดในทางโค้ง หรือรถที่จอดในที่ห้ามจอด หรือที่ไม่สมควรจอด กรณีแบบนี้ใครเป็นคนผิด และประกันฝ่ายไหนควรเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไร?

เชื่อว่าหลายๆ คน ถ้าเจอเหตุการณ์น้ำท่วมรถ ไม่รู้ว่าจะประเมินราคาอย่างไร จะปรึกษาอู่ก็กลัวโดนฟันหนัก จะเรียกประกันมาเคลมก็ไม่รู้ว่าราคาซ่อมจะเกินไหม

การรักษาโดยการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy คืออีกทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือหนึ่งในรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์ที่เราสามารถเลือกความคุ้มครองได้ด้วยตนเอง ตามความเหมาะสม ที่ได้รับความนิยมมี 4 ประเภท

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ในระหว่างการขนส่ง

ในการวัดค่าความดันโลหิตด้วย “เครื่องวัดความดัน” หลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามที่ว่า “ระดับค่าความดันปกติ” ค่าความดันโลหิตมาตรฐาน ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ?

ทุกคนรู้ไหมว่า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทางคปภ. ได้กำหนดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานประกันสุขภาพแบบอัพเดตใหม่

เพื่อให้สื่อความหมายได้ง่ายขึ้นในโรคมะเร็ง ได้มีการใช้สัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้คนรู้จัก และได้ตระหนักถึงโรคนี้ นิยมที่จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปโบว์ไขว้

ปัจจุบันวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือการให้คีโม หรือการใช้ยาเคมีบำบัด เพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในตัวคนไข้

ยังคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่สับสนว่าคำว่า IPD กับ OPD คืออะไร? วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยสิ่งที่ควรรู้พื้นฐานก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพให้ได้ทราบกัน

รถซุปเปอร์คาร์นั้น มีการทำประกันรถยนต์กันยังไงบ้าง และหากใครที่กำลังคิดจะซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาใช้นั้น ควรจะทำประกันแบบไหน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้