ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link Life Insurance)

Last updated: 30 ก.ค. 2564  |  1122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link Life Insurance)

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link Life Insurance)

แบ่งเป็น 2 แบบประกันคือ แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) และ แบบยูนิตลิงก์ (Unit Linked)

ประกันแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)
คือ ประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครอง และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผู้เอาประกันภัย จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทได้รับรองไว้ มีลักษณะดังนี้

1. มีความโปร่งใส ชัดเจน
เป็นแบบประกันที่ระบุรายการค่าใช้จ่าย และมูลค่าต่างๆ ลงในกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย (ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต) และมูลค่ากรมธรรมประกันภัยในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งในกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปไม่แสดงรายละเอียดดังกล่าว

2. มีความยึดหยุ่น
เป็นแบบประกันชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุน รวมทั้งปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระและจำนวนครั้งที่ชำระได้ เป็นการตอบสนองลักษณะการดำเนินชีวิต ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอายุ

3. สิทธิ์ในการถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท

ประกันแบบยูนิตลิงก์ (Unit Linked)
คือ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link Life Insurance) ที่มีลักษณะคล้ายกับยูนิเวอร์แซลไลฟ์ กล่าวคือ มีความโปร่งใส ยึดหยุ่น โดยนอกจากผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ยังได้ลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ) ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  • ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามที่กำหนดในกรมธรรม์
  • ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรสำหรับการลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนจาก “บลจ” ตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย และ “บลจ” จะเป็นผู้ออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่บริษัทประกันชีวิตและ “บลจ” ดังกล่าว มิได้รับประกันผลตอบแทนของเงินลงทุนในส่วนการลงทุนนี้

ดังนั้น ผู้เอาประกันภัย จึงเป็นผู้รับทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีโอกาสได้รับเงินลงทุนสูงกว่า หรือต่ำกว่า หรือเท่ากับเงินจำนวนที่นำไปลงทุนก็ได้ ตามผลประกอบการของกองทุนที่ลงทุนไว้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้